1.Zasada ochrony prywatności

 1. Administrator danych osobowych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników serwisu Tekstowo.pl dostępnego pod adresem https://www.tekstowo.pl/ zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 3. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Osoby odwiedzające tekstowo.pl mogą przeglądać treści umieszczone w Serwisie bez podawania danych osobowych.
 5. Podstawa przetwarzania danych osobowych
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „GDPR”) w celu:

a. zawarcia i wykonania umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR);

b. udzielania odpowiedzi użytkownikom Internetu na pytania związane z Serwisem oraz jego funkcjonowaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);

c. korzystania z usługi newsletter, obejmującej przesyłanie informacji handlowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR);

d. wypełnienia prawnie ciążących Migrare site obowiązków na Administratorze danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);

e. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być, w zależności od przypadku, niemożność korzystania z usług świadczonych przez Tekstowo.pl, niemożność uzyskania odpowiedzi na zadane pytania lub niemożność otrzymania newsletter.
 2. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.
 3. Zakres przetwarzania danych osobowych
 4. Administrator przetwarza zakres danych podanych przez użytkownika w treści zagadnienia kierowanego do Administratora.
 5. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są jedynie do: realizacji umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Serwisu, udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, przesyłania newsletter, w tym informacji handlowych o Administratorze i jego produktach oraz usługach oraz w celach statystycznych.
 6. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 7. Kontrola przetwarzania danych osobowych
 8. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 9. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie wiadomości ze strony https://www.tekstowo.pl/kontakt.html stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.
 11. Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Odbiorcą informacji przechowywanych w plikach cookies są firmy oferujące statystyki użytkowania serwisu: Google Analytics i Gemius/PBI oraz firmy wyświetlające reklamy: Waytogrow Sp. z o.o., Mediafarm sp. z o.o. sp. k., Publishers Revenue Optimization Sp. z o.o., Google LLC, Facebook, Inc oraz spółki zlecające realizację kampanii reklamowych, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię.

Część z naszych partnerów może przechowywać dane użytkowników serwisu poza terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Do przekazania danych poza terytorium EOG np. do USA, dochodzi tylko wtedy, gdy dany podmiot spełnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa i ochrony danych np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Oznacza to, ze Twoje dane mogą być przekazywane tylko takim podmiotom które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Każdy użytkownik serwisu tekstowo.pl ma prawo do rezygnacji z otrzymywania reklamy behawioralnej emitowanej przez określonego dostawcę technologii. Aby zrezygnować z reklamy behawioralnej kliknij tutaj lub odwiedź stronę www.youronlinechoices.com/pl.

Dla zalogowanych użytkowników dostępny jest mechanizm wyszukiwania oparty o Usługę YouTube Data API. Korzystanie z tego narzędzia jest jednozanczne z akceptacją Warunków korzystania z usługi YouTube oraz Polityki Prywatności Google.

Firma Google dostarczyła informacje na temat kontrolowania spersonalizowanych reklam i danych przekazywanych do statystyk Google Analytics pod tym adresem.

 1. Okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych
 2. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.
 3. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi newsletter, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.