Korzystanie z komputera: Czyszczenie sprzętu komputerowego

Nie musisz czyścić sprzętu komputerowego przez całkowite jego demontowanie i odkręcanie poszczególnych jego elementów.

Kurzu i brudu da się pozbyć poprzez zastosowanie standardowego elementu AGD czyli odkurzacza.